ივნისი 19, 2024 04:29

ლიდერ ქალთა საზოგადოება რეგულარულად ატარებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებსა და სემინარებს, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალთა გაძლიერებისა და წინსვლისთვის.

ლიდერ ქალთა ორგანიზაცია არის  ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად ზრუნავს ქალების განათლებასა და პროფესიულ განვითარებაზე. ამ მიზნით, ორგანიზაცია რეგულარულად ატარებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებსა და სემინარებს, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალთა გაძლიერებისა და წინსვლისთვის.

 

რატომ უნდა დაესწრონ ქალებატონები ამ ტრენინგებს?

 

  • ტრენინგები ხშირად ეხება პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, როგორებიცაა კომუნიკაცია, პრეზენტაციის უნარი, კონფლიქტების მოგვარება და ა.შ. ეს საშუალებას აძლევს ქალებს გააუმჯობესონ თავიანთი პროფესიული კომპეტენციები და უფრო წარმატებული იყვნენ კარიერულ ასპარეზზე.

 

  • ბევრი ტრენინგები ფოკუსირებულია ლიდერობის განვითარებაზე, რაც ეხმარება ქალებს გახდნენ უფრო თავდაჯერებული, გაბედული და ეფექტური ლიდერები საკუთარ სფეროებში.

 

  • შეხვედრები ხშირად მოიცავს პიროვნულ განვითარებასა და თვითრწმენის გაძლიერებას, რაც აძლევს ქალებს სტიმულს წინსვლისა და მიზნების მიღწევისთვის.

 

რას მისცემს ეს ტრენინგები მათ?

 

ტრენინგების დასწრება მრავალმხრივ სარგებელს მოუტანს ქალებს. ისინი შეძლებენ:

 

– ახალი უნარების, ცოდნისა და გამოცდილების შეძენას

– პროფესიული და პიროვნული განვითარების სტიმულირებას

– ქსელის გაფართოებასა და კონტაქტების დამყარებას

– თვითრწმენისა და მოტივაციის ამაღლებას

– გამოწვევების დაძლევისა და წარმატების მიღწევის უნარის განვითარებას

 

მომდევნო კვირიდან იგეგმება ახალი, საინტერესო ლექცია-სემინარები!

ეს იქნება უნიკალური შანსი ქალებისთვის, რომლებსაც სურთ თავიანთი ცოდნისა და უნარების კიდევ უფრო განვითარება. თემატიკა მრავალფეროვანი იქნება და მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა:

 

– ფინანსური განათლება და ბიზნესის წამოწყება;

– ემოციური ინტელექტი და სტრესის მენეჯმენტი;

– გუნდური მუშაობა და პროექტების მართვა;

– საჯარო გამოსვლებისა და პრეზენტაციის ტექნიკები და სხვა!

 

ეს ლექცია-სემინარები იქნება შესანიშნავი შესაძლებლობა ქალებისთვის, გააღრმაონ თავიანთი ცოდნა, განავითარონ უნარები და დაამყარონ ახალი კავშირები.

დაინტერესებული პირები შეძლებენ წინასწარ რეგისტრაციას და ეტაპობრივად მიიღონ ინფორმაცია მომავალი ღონისძიებების შესახებ.

 

ლიდერ ქალთა ორგანიზაცია მხარს უჭერს ყველა ქალბატონს, მათი მიზნების მიღწევასა და პროფესიულ-პიროვნულ განვითარებას.

დაგეგმილი ტრენინგები კი წარმოადგენს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯს ამ გზაზე.

 

კომენტარის დატოვება