სექტემბერი 25, 2022 23:44

ჩვენს შესახებ

“ლიდერ ქალთა საზოგადოება” წარმოადგენს ძლიერი, წარმატებული და შემდგარი ქალების ერთობას.

საზოგადოების მიზანია, აღმოაჩინოს, ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს ქალებსა და მათ ბიზნესს, სტარტაპსა თუ წამოწყებებს, გაუზიაროს გამოცდილება, დააფასოს და ხელი შეუწყოს მათ წარმატებასა და ცნობადობის ამაღლებას.

საზოგადოება პერიოდულად ატარებს ხოლმე წარმატებული ქალების დაჯილდოებას.

აღნიშნული დაჯილდოებაცა და ყველა სხვა აქტივობაც, რომელიც “ლიდერ ქალთა საზოგადოების” ეგიდით ტარდება მიმართულია ქალების გაძლიერების ხელშეწყობისკენ. “ლიდერ ქალთა საზოგადოება” ქალები ერთმანეთისთვის

Customers can pay online for essays using Write My Essays. The website is designed with an intuitive interface. it provides a range of information on the writing process. It also shows current activity, such as how review my essay many pages are being written in processing, what is the average high quality score, and the many writers are in the process for hire at any time. It also states that it has been operational for nine years.