აპრილი 12, 2024 20:35

ჩვენს შესახებ

“ლიდერ ქალთა საზოგადოება” წარმოადგენს ძლიერი, წარმატებული და შემდგარი ქალების ერთობას.

საზოგადოების მიზანია, აღმოაჩინოს, ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს ქალებსა და მათ ბიზნესს, სტარტაპსა თუ წამოწყებებს, გაუზიაროს გამოცდილება, დააფასოს და ხელი შეუწყოს მათ წარმატებასა და ცნობადობის ამაღლებას.

საზოგადოება პერიოდულად ატარებს ხოლმე წარმატებული ქალების დაჯილდოებას.

აღნიშნული დაჯილდოებაცა და ყველა სხვა აქტივობაც, რომელიც “ლიდერ ქალთა საზოგადოების” ეგიდით ტარდება მიმართულია ქალების გაძლიერების ხელშეწყობისკენ. “ლიდერ ქალთა საზოგადოება” ქალები ერთმანეთისთვის